PRIVATUMO NAUDOJIMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “Projektai ir Co”, 304317225 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo naudojimo politikoje. UAB “Projektai ir Co” naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, telektroniniu numeris, elektroninio pašto adresas, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB “Projektai ir Co” jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “Projektai ir Co” Valdomas elektronines sistemas. UAB “Projektai ir Co” nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “Projektai ir Co” naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB “Projektai ir Co” vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB “Projektai ir Co” įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo naudojimo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “Projektai ir Co” gali pakeisti šią Privatumo naudojimo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo naudojimo politikos, bet kada galite kreiptis elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-10-22.