Stor Skälsjön 130/33 kV pastotės, Švedijoje statybos projektas

Naujos Stor Skälsjön 130/33 kV pastotės statybos projektas.  Ši pastotė buvo projektuojama ryšium su tuo, jog iš jos bus maitinamas vėjo jėgainių parkas. Atskiru projektu (L155 Stor-Skälsjön-Jenåsen 130 kV, 7 km, viengrandė 593 mm2, 41 atramos, užbaigtas 2021 m) paruošėme oro linijos projektą šios pastotės užmaitinimui. Parengtas Techninis-Darbo projektas. Objektas pastatytas ir pabaigtas. Rodikliai: Transformatoriaus….