Neries krantinių nuo Žvėryno tilto iki Šilo tilto, Vilniuje, rekonstravimo projektas

atliekant projekto sprendinius buvo suplanuotos naujos dviračių ir pėsčiųjų takų trasos, esamų gatvių rekonstrukcija, pritaikant dviračių ir pėsčiųjų eismui, suprojektuoti nauji dangų tipai, pandusai, dalį jų pritaikant žmonėms su negalia, laiptai, terasos, gatvių ir pėsčiųjų takų apšvietimas, lietaus nuotekos, mažoji architektūra. Darbo projekto sprendiniai rengti vadovaujantis BIM metodologija. Visoms projekto dalims parengti BIM modeliai, kurių….

Orlaivių stebėjimo aikštelė

Vilniaus oro uosto teritorijoje suprojektuota šalyje analogų neturinti orlaivių stebėjimo aikštelė, įkurta geriausiai oro uosto kilimo ir tūpimo takus atveriančioje zonoje, pietinėje oro uosto dalyje. Apie stebėjimo aikštelės projektinių pasiūlymų sprendinius: aikštelė sudaryta iš dviejų dalių: antžeminės ir pakeltos bei yra pritaikyta orlaivių stebėjimui. Joje įrengta pastogė, suoliukai, greta aikštelės įrengtos automobilio stovėjimo vietos.

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra. Infrastruktūros ryšio bokštams įrengimas

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo teritorijose, kurių šiuo metu nedengia naujos kartos prieigos infrastruktūra („baltosios dėmės“), ir kuriose minėtos infrastruktūros plėtra nenumatyta artimiausių trijų metų laikotarpyje. Uždaviniai: Pastatyti ryšių bokštus ir (arba) nutiesti ŠKL „baltųjų dėmių“ teritorijose; Įrengti ryšių infrastruktūros funkcionavimui reikalingą aktyvinę įrangą ir maitinimo šaltinius. Rodikliai:….

Gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas Vilniaus miesto senamiestyje

Projekte numatyta modernizuoti esamą gatvių apšvietimo tinklą Vilniaus senamiesčio 8 teritorijose, pakeičiant esamas atramas į naujas dekoratyvines atramas bei pakeičiant šviestuvus į modernius LED tipo šviestuvus. Apšvietimo atramų aukštis, išdėstymas ir optimalus šviesos šaltinių parinkimas remiasi pateikiamais apšvietimo skaičiavimo rezultatais, kurie buvo atlikti kompiuterine apšvietimo projektavimo programa DIALux evo. Gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimui….