OM OSS

Mer än 80+

Ingenjörer

Mer än 800+

Kunder

Mer än 8000+

Genomförda projekt

Våra prioriterade områden är:

Mer än 8000+

Genomförda projekt

Vi är ett av de största företag inom byggnads- och infrastrukturplanering i Litauen och i norra Europa som tillhandahåller tjänster som geodesi, BIM-modellering och underhåll. Vi fokuserar på förnybara energikällor och hållbara lösningar.

Vi skapar modern infrastruktur och stadsmiljöer samt vi strävar efter att säkerställa en grön och frisk framtid för kommande generationer.

VÅR MISSION

Utveckla och genomföra projekt för planering, geodesi och underhåll av infrastruktur i enlighet med de högsta standarderna för säkerhet, kvalitet, professionalitet och hållbarhet.

VÅR VISION

Vi strävar inte bara efter att bygga en komfortabel infrastruktur, utan också efter att bygga en välmående stat och ett välmående samhälle, samt vi arbetar varje dag för att säkerställa att alla infrastrukturlösningar i landet vara smarta och uppfylla de högsta standarderna för hållbarhet.

VARFÖR VI?

Vi styrs av hållbarhetsprinciperna

Vi vet vad vi sysslar med

För oss är alla viktiga

Vi är transparenta och pålitliga

Vi bidrar till landets framtid och strävar efter att göra den hållbar, vilket är anledningen till att vi ägnar stor uppmärksamhet åt grön energi, hållbarhet och den sociala miljön, tar ansvar för våra beslut och vår långsiktiga prestation.

Den kunskap och erfarenhet vi har förvärvat hjälper oss att proaktivt anta och integrera innovativa lösningar. Vi lär oss hela tiden, vi planerar varje projekt in i minsta detalj, vi värdesätter flexibilitet, men vi kompromissar inte med kvaliteten.

Vårt team består av erfarna, kunniga och mycket kompetenta medarbetare. Vi främjar ömsesidig respekt, partnerskap och en säker arbetsmiljö.

För att skapa transparens och högsta standard för oss själva och våra partners deltar vi årligen i ”Transparency International” undersökningar samt offentliga rapportering. Vi vägleds av en affärsetik som bygger på integritet och ansvar.

VARFÖR VI?

Vi styrs av hållbarhetsprinciperna

Som en del av vårt engagemang för vårt lands framtid och vårt engagemang för hållbarhet fokuserar vi på grön energi, hållbarhet och den sociala miljön, och tar ansvar för våra beslut och långsiktiga resultat.

Vi vet vad vi sysslar med

Den kunskap och expertis som vi har förvärvat hjälper oss att proaktivt anta och integrera innovativa lösningar. Vi lär oss hela tiden, vi planerar varje projekt in i minsta detalj, vi värdesätter flexibilitet, men vi kompromissar inte med kvaliteten

För oss är alla viktiga

Vårt team består av erfarna, skickliga och mycket kompetenta medarbetare. Vi främjar ömsesidig respekt, partnerskap och en säker arbetsmiljö.

Vi är transparenta och pålitliga

Som en del av vårt engagemang för öppenhet och högsta möjliga standarder för oss själva och våra partners deltar vi årligen i ”Transparency International” forskning och offentliga rapportering. Vi styrs av en affärsetik som bygger på integritet och ansvar.

KVALITET

Som marknadsledare inom innovativa och hållbara lösningar och genom att skapa positiva förändringar för samhället stärker vi kontinuerligt kompetensen hos våra medarbetare.

Koncernens integrerade ledningssystem för kvalitet, kompetensutveckling, hälsa och säkerhet samt miljö, som uppfyller kraven i de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, bidrar till att uppfylla alla mål i tid och i enlighet med de krav som ställs.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
previous arrow
next arrow