EN NYINFRASTRUKTURFÖR FRAMTIDENSSAMHÄLLE

OM OSS

OM FÖRETAGET

Mer än 80+

Ingenjörer

Mer än 800+

Kunder

Mer än 8000+

Genomförda projekt

Våra prioriterade områden är:

Mer än 8000+

Genomförda projekt

Vi är ett av de största företag inom byggnads- och infrastrukturplanering i Litauen och i norra Europa som tillhandahåller tjänster som geodesi, BIM-modellering och underhåll. Vi fokuserar på förnybara energikällor och hållbara lösningar.

Vi skapar modern infrastruktur och stadsmiljöer samt vi strävar efter att säkerställa en grön och frisk framtid för kommande generationer.

VARFÖR VI ?

Vi styrs av

hållbarhetsprinciper

Vi vet vad vi sysslar med

Alla är viktiga för oss

Vi är transparenta och pålitliga

Som en del av vårt engagemang för landets framtid och vårt hållbarhetsåtagande fokuserar vi på grön energi, hållbarhet och den sociala miljön, och tar ansvar för våra beslut och långsiktiga resultat.

Den kunskap och expertis som vi har förvärvat hjälper oss att proaktivt anta och integrera innovativa lösningar. Vi lär oss hela tiden, vi planerar varje projekt in i minsta detalj, vi värdesätter flexibilitet, men vi kompromissar inte med kvaliteten

Vårt team består av erfarna, skickliga och mycket kompetenta medarbetare. Vi främjar ömsesidig respekt, partnerskap och en säker arbetsmiljö.

Som en del av vårt engagemang för öppenhet och högsta möjliga standarder för oss själva och våra partners deltar vi årligen i ”Transparency International” forskning och offentliga rapportering. Vi styrs av en affärsetik som bygger på integritet och ansvar.

VARFÖR VI ?

Vi styrs av hållbarhetsprinciper

Som en del av vårt engagemang för vårt lands framtid och vårt engagemang för hållbarhet fokuserar vi på grön energi, hållbarhet och den sociala miljön, och tar ansvar för våra beslut och långsiktiga resultat.

Vi vet vad vi sysslar med

Den kunskap och expertis som vi har förvärvat hjälper oss att proaktivt anta och integrera innovativa lösningar. Vi lär oss hela tiden, vi planerar varje projekt in i minsta detalj, vi värdesätter flexibilitet, men vi kompromissar inte med kvaliteten

Alla är viktiga för oss

Vårt team består av erfarna, skickliga och mycket kompetenta medarbetare. Vi främjar ömsesidig respekt, partnerskap och en säker arbetsmiljö.

Vi är transparenta och pålitliga

Som en del av vårt engagemang för öppenhet och högsta möjliga standarder för oss själva och våra partners deltar vi årligen i ”Transparency International” forskning och offentliga rapportering. Vi styrs av en affärsetik som bygger på integritet och ansvar.

TJÄNSTER

PROJEKT & ARBETEN

Vi är ett av de största projekteringsföretagen som tillhandahåller tjänster inom energi, byggnader och infrastruktur i Litauen och i norra Europa. Tillsammans med ett stort team av ingenjörer har vi slutfört mer än 8000 projekt.
Vi projekterar kraftledningar och transformatorstationer, anläggningar för förnybar energi, byggnader, infrastrukturanläggningar och nätverk, offentliga byggnader samt torg och rekreationsområden i städer. Vi tar fram tekniska topografiska planer och andra mätningstjänster, och använder BIM-programvara för att skapa komplexa, mycket detaljerade tredimensionella och parametriska BIM-modeller.