PROJEKT &
TJÄNSTER

Vi är ett av de största projekteringsföretagen som tillhandahåller tjänster inom energi, byggnader och infrastruktur i Litauen och i norra Europa. Tillsammans med ett stort team av ingenjörer har vi slutfört mer än 8000 projekt.
Vi projekterar kraftledningar och transformatorstationer, anläggningar för förnybar energi, byggnader, infrastrukturanläggningar och nätverk, offentliga byggnader samt torg och rekreationsområden i städer. Vi tar fram tekniska topografiska planer och andra mätningstjänster, och använder BIM-programvara för att skapa komplexa, mycket detaljerade tredimensionella och parametriska BIM-modeller.

PROJEKTERING

Även med vår expertkompetens söker vi efter innovativa, långsiktiga och optimala lösningar i varje projekt som uppfyller behoven i det moderna samhället.

BIM

Våra ingenjörer levererar projektutvecklings- och förvaltningstjänster baserade på BIM-metodik i de flesta faser av byggnadens livscykel: planering (S1-S2), design (S3-S4), konstruktion (S5-S6). På så sätt kan vi säkerställa samarbetet mellan de olika avdelningar som är delaktiga i projektet och kundens mål.

Genom att använda specialiserad, toppmodern och innovativ BIM-programvara skapar vi genomtänkta, mycket detaljerade tredimensionella och BIM- parametrisk modelering för S3-S4-faserna i första byggnads livslängd, i olika projekt. Dessa modeller används för att beskriva hållbara lösningar i detalj, simulera, generera mängder och utföra olika analyser. Vi utvecklar också BIM-modeller för genomförbarhet och design i de inledande (S1-S2) faserna av byggnadens livscykel för snabbt och lämpligt val av lösningar.

Genom att välja BIM-projektering får våra kunder inte bara resultaten av ett klassiskt designprojekt, som är lätt att överblicka, utan även en BIM-modell av byggnaden, som utan betydande informationsförlust och ytterligare resurser gör att resultaten kan användas i de andra faserna av byggnadens livslängd.

Geodesi

Våra kvalificerade och kompetenta specialister använder modern utrustning och utför ett brett utbud av geodetiska mätningar i hela Litauen och norra Europa. Vi erbjuder även noggrann högupplöst 3D-laserskanning av markytor och byggnader.

ÖVRIGA TJÄNSTER