Projekt för uppförande av ett bostadshus i Vilnius, Meškonių g. 10

Vi har fått i uppdrag av Tekniska förvaltningen i Vilnius kommun att genomföra ett byggprojekt för ett flerbostadshus på Meškonių g 10, Vilnius. Med hjälp av BIM-principer skapade vi en byggnadsmodell bestående av enskilda modeller av 19 delar av projektet med mer än 68 000 element. Konstruktionslösningarna uppnådde den högsta energieffektivitetsklassen A++. Universella designprinciper har tillämpats, och 22% av lägenheterna (20 av 91) är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Byggnadens område är välplanerat med parkeringsplatser, hinderfria gångvägar etc. Lägenheter i byggnaden kommer att planeras för personer som kvalificerar sig för socialt boende, designen är modern och samtida, med alla lägenheter planerade runt en enda trappa. Projektets omfattning inkluderar landskapsarkitektur på platsen, såsom lekplatser och idrottsplatser, parkeringsplatser av erforderlig storlek och en tillfartsgata, belysning av platsen och gatorna, utomhusvattenförsörjning, avlopp, värme, el och kommunikationsnät.

Huvudegenskaper: 
 • Energieffektivitetsklass: A++;
 • Tomtarea: 2571 m2;
 • Antal lägenheter: 91;
 • Byggnadens totalyta: 3943.14 m2;
 • Byggnadsvolym: 192140 m3;
 • Byggnadshöjd: 31 m;
 • Antal våningar: 9;
 • Parkeringsplats: 2414 m2.

80+

Inžinierių komanda

800+

Klientų

8000 +

Atliktų projektų

Esame viena didžiausių projektavimo įmonių Lietuvoje, teikianti energetikos, pastatų bei infrastruktūros projektavimo paslaugas. Kartu su didele inžinierių komanda Lietuvoje ir Šiaurės Europoje įgyvendinome daugiau, kaip 8000 projektų, kurie prisidėjo ne tik prie siekio sujungti Europos Sąjungos šalių elektros sistemas su kontinentinės Europos tinklais bei tapti savarankiška Europos elektros sistemos dalimi, bet ir prie visuomenės kasdienės gyvenimo kokybės gerinimo kuriant šiuolaikišką infrastruktūrą, gyvenamąją aplinką bei mažinant energijos suvartojimą taip užtikrinant žalią ir gaivų rytojų ateities kartoms.

Esame viena didžiausių projektavimo įmonių Lietuvoje, teikianti energetikos, pastatų bei infrastruktūros projektavimo paslaugas. Kartu su didele inžinierių komanda Lietuvoje ir Šiaurės Europoje įgyvendinome daugiau, kaip 8000 projektų, kurie prisidėjo ne tik prie siekio sujungti Europos Sąjungos šalių elektros sistemas su kontinentinės Europos tinklais bei tapti savarankiška Europos elektros sistemos dalimi, bet ir prie visuomenės kasdienės gyvenimo kokybės gerinimo kuriant šiuolaikišką infrastruktūrą, gyvenamąją aplinką bei mažinant energijos suvartojimą taip užtikrinant žalią ir gaivų rytojų ateities kartoms.

KANDIDATUOTI

  Prisekite CV (.jpeg, .pdf, .png) iki 2MB   Prisekite CV (.jpeg, .pdf, .png) iki 2MB

   Vi har fått i uppdrag av Tekniska förvaltningen i Vilnius kommun att genomföra ett byggprojekt för ett flerbostadshus på Meškonių g 10, Vilnius. Med hjälp av BIM-principer skapade vi en byggnadsmodell bestående av enskilda modeller av 19 delar av projektet med mer än 68 000 element. Konstruktionslösningarna uppnådde den högsta energieffektivitetsklassen A++. Universella designprinciper har tillämpats, och 22% av lägenheterna (20 av 91) är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Byggnadens område är välplanerat med parkeringsplatser, hinderfria gångvägar etc. Lägenheter i byggnaden kommer att planeras för personer som kvalificerar sig för socialt boende, designen är modern och samtida, med alla lägenheter planerade runt en enda trappa. Projektets omfattning inkluderar landskapsarkitektur på platsen, såsom lekplatser och idrottsplatser, parkeringsplatser av erforderlig storlek och en tillfartsgata, belysning av platsen och gatorna, utomhusvattenförsörjning, avlopp, värme, el och kommunikationsnät.

   Huvudegenskaper: 
   • Energieffektivitetsklass: A++;
   • Tomtarea: 2571 m2;
   • Antal lägenheter: 91;
   • Byggnadens totalyta: 3943.14 m2;
   • Byggnadsvolym: 192140 m3;
   • Byggnadshöjd: 31 m;
   • Antal våningar: 9;
   • Parkeringsplats: 2414 m2.